3 korochki
3 korochki

holodez s hrenom

3 korochki
3 korochki

sir semga

3 korochki
3 korochki

bacon

3 korochki
3 korochki

tomato

3 korochki
3 korochki

garlic

Sunflower Seeds
Stanichnie
Stanichnie
Stanichnie
Stanichnie
Stanichnie XXL
Stanichnie XXL
Semechki ot Martina
Semechki ot Martina
sunflower seeds
sunflower seeds

green parrot 450g

dry bread
dry bread

borodinskie 100g

dry bread
dry bread

buckwheat

dry bread
dry bread

multigrain

dry bread
dry bread

honey

dry bread
dry bread

blueberry

dry bread
dry bread

cranberry

finncrisp
finncrisp

original

finncrisp
finncrisp

multigrain

finncrisp
finncrisp

coriander

finncrisp
finncrisp

caraway

dry bagels
dry bagels

w vanilla 500g

dry bagels
dry bagels

chelnochek 500g

dry bagels
dry bagels

milk flavor 500g

dry bagels
dry bagels

chainie 500g

dry bagels
dry bagels

w poppy seeds 500g

ginger bread
ginger bread

w cranberry filling 350g

ginger bread
ginger bread

with baked milk 350g

ginger bread
ginger bread

w chocolate nut filling 350g

ginger bread
ginger bread

w cherry filling 350g

ginger bread
ginger bread

w apricot filling 350g

dry bagels
dry bagels

w sugar 350g

dry bagels
dry bagels

malutka 350g

dry bagels
dry bagels

vanilla 350g

dry bread
dry bread

kievskie 300g

dry bagels
dry bagels

khovroshechka plain 200g

dry bagels
dry bagels

khovroshechka w salt 200g

dry bagels
dry bagels

w poppy seeds 200g